พัดลมท่อ EXPLOSION-PROOF BOBAKU รุ่นป้องกันระเบิด

EXPLOSION PROOF BOUBAKU 
EXPLOSION-PROOF BOBAKU รุ่นป้องกันระเบิด  
 
คุณสมบัติ (FEATURE)  
  • เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมเคมี , โรงงานพ่นเคมี , โกดังเก็บสินค้าที่อันตราย  
  • สวิชป้องกันระเบิด (เหมาะสําหรับโรงงานบรรจุแก๊ส , ถังนํ้ามัน, กันระเบิดสถานที่อันตราย)  
  • เหมาะกับโรงงานเคมี. โรงงานพ่นสี. โกดังเก็บสินค้าที่อันตราย  
  • สวิชป้องกันระเบิด (เหมาะสําหรับโรงงานบรรจุแก๊ส , ถังนํ้ามัน, กันระเบิดสถานที่อันตราย)  
  • Explosion proof grade : Exd II BT5 
 
อุปกรณ์เพิ่มเติม (OPTIONS)  
  • ท่อลมยืดหยุ่นพร้อมสายดินป้องกันระเบิด  
  • ไม่เกิดประกายไฟในระหว่างทํางาน
 
Visitors: 131,413